Xót xa

Tình xót xa
Tình xót xa

Rượu đã cạn mà lòng vẫn nhớ
Tình trót vương chuốc nợ bao ngày
Chẳng cùng chăn gối cùng ai
Uống hoài cũng vậy tình này khó quên
Mà thôi nhé từ nay xa lạ
Say hôm nào chết cả hồn trinh
Đường hoa lẽ bước riêng mình
Yêu chi để khổ lặng thinh khóc thầm
Vạn bước đường tình câm nín lặng
Lối mòn nào khoảng vắng mênh mông
Thêm mùa ân ái bỏ không
Dày bao khát vọng má hồng nhạt phai
Đau càng đau nát cả tim này.