Tầm quan trọng của phụ nữ

Để xây dựng một gia đình hạnh phúc phải bắc đầu từ người phụ nữ , phụ nữ vừa là người lao động, người công dân, vừa là người mẹ và là người thầy đầu tiên của con người.

Thực tế đã chứng minh điều này trong xã hội truyền thống cũng như xã hội hiện đại , với thiên chức làm mẹ, người phụ nữ là người đảm đương duy trì nòi giống, tái sản xuất lao động, nuôi dạy và hình thành nhân cách thế hệ trẻ ,góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước.

Người phụ nữ là hương hoa của cuộc đời
Người phụ nữ là hương hoa của cuộc đời

Quan trọng hơn phụ nữ còn là người giữ vai trò chủ đạo trong việc cây dựng mối quan hệ và tổ chức cuộc sống gia đình.

  • Người phụ nữ là hương hoa của cuộc đời
  • Là người đem lại hạnh phúc và sự ổn định của gia đình
  • Là bạn đồng hành và hậu phương vững chắc cho chồng
  • Là người thầy đầu tiên của con
  • Và người Bác sĩ không bằng cấp trong gia đình

>>> Xem thêm: Khi đàn bà yêu

Nhìn lại phụ nữ ngoài trách nhiệm xây dựng gia đình phát triển về mặt kinh tế !đảm bảo cuộc sống hằng ngày chúng ta còn có vai trò trách nhiệm ,đặc biệt trong việc đảm bảo sự bền vững của gia đình , và là tâm điểm hạnh phúc là cũng là người kết nổi hòa khí tạo dựng và dung hòa các mối quan hệ .
Như vậy ! Đủ thấy quan trọng và chị em chúng ta được xã hội tôn vinh biết bao nhiêu …hiển nhiên vì không có chúng ta thì loài người sẽ không tồn tại !