Hương thơm từ phụ nữ cũng có khả năng quyến rũ tình dục

Sinh lý tình dục

February 27, 2018 Hoang Linh 0

Hàng ngày chúng ta chịu tác động của nhiều tác nhân kích thích tình dục: Một hình dáng hấp dẫn, một hương thơm, một giọng